پزشکی دارویی

شرکت تولیدی رنگین کمان با استفاده از بروز ترین تجهیزات و مطابق استاندارد روز جهان در حوزی دارویی، پزشکی و غذایی توانایی تولید محصولاتی موارد زیر را دارد:
1- کاغذ مدیکال
2- پاکت های وی پک
3- ترموفورمینگ پزشکی
4- فیلم فورمینگ نرم پزشکی
5- فیلم ccp
6- فیلم فورمینگ سخت پزشکی و غذایی
7 بیلیستر دارو و غذایی
8- پوشش هیت سیل
9- کوتینگ اجرتی
10- نوار رپ
11 -درب غذایی pp/pe
12- فیلم فورمینتگ نرم غذایی